top of page

Privacy Policy

BEAU/ www.Beaudelange.com
Zoals u van ons mag verwachten, hechten wij belang aan uw privacy. Daarom nemen wij
maatregelen om uw privacy te beschermen.
Ons privacy statement omschrijft het type informatie dat wij verzamelen en hoe we deze
informatie gebruiken, beschermen en openbaar kunnen maken. Daarnaast kunt u hieronder
meer informatie vinden over de keuzes die u hebt met betrekking tot de bescherming van
uw privacy.
BEAU hanteert hiervoor enkele basisprincipes:
• wij vragen u niet om persoonlijke informatie, tenzij wij deze daadwerkelijke nodig hebben;
• wij delen uw persoonlijke informatie niet met anderen, tenzij dit gebeurt met uw
toestemming, of vanwege naleving van de wet, of in het kader van de ontwikkeling en
levering van onze producten of vanwege bescherming van onze rechten;
• wij maken gebruik van cookies om inzicht te krijgen in uw voorkeuren en om u een
optimale internetervaring te kunnen bieden.
Lees ons privacy statement aandachtig door en neem contact met ons op bij voorkeur via
delangebeau@gmail.com indien u iets niet begrijpt.
Het type informatie dat wij verzamelen
Persoonlijk identificeerbare informatie
Sommige bezoekers/klanten van BEAU kiezen ervoor om met ons te
communiceren op manieren waarvoor wij persoonlijk identificeerbare informatie moeten
verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie die wij verzamelen, hangt af van de aard
van deze communicatie: zoals bij marketing, recepten of vragen over producten.
Zo kunnen we bezoekers, klanten of belangstellenden verzoeken om een e-mailadres op te
geven.
Zo beschermen wij uw persoonlijk identificeerbare informatie
Wij willen graag dat u het gebruik van onze websites betrouwbaar ervaart en dat u het
gevoel heeft dat wij er alles aan doen om de persoonlijke informatie die we verzamelen te
beschermen. Geen enkele website kan een volledige beveiliging garanderen. Toch hanteren
wij afdoende technische en beveiligingsprocedures ter bescherming van de persoonlijke
informatie die u ons verstrekt tegen onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies,
wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking of toegang.
Zo maken wij uw informatie openbaar
BEAU maakt (mogelijk) persoonlijk identificeerbare informatie uitsluitend
openbaar aan bepaalde medewerkers, opdrachtgevers, partners en aangesloten
organisaties. Het kan nodig zijn dat deze personen hiervan op de hoogte zijn om deze

gegevens namens BEAU te kunnen verwerken en zij hebben ermee ingestemd om
deze gegevens niet aan anderen openbaar te maken. Sommige van deze medewerkers,
opdrachtgevers of aangesloten organisaties kunnen buiten uw eigen land gevestigd zijn. Het
is mogelijk dat uw gegevens moeten worden gebruikt door deze partners van
BEAU, in overeenstemming met de geldende regelgeving. BEAU verhuurt of
verkoopt (mogelijk) persoonlijk identificeerbare gegevens nooit aan anderen. De enige
reden waarom BEAU deze informatie – anders dan hierboven vermeld – openbaar
maakt, is indien dit wettelijk of van overheidswege is vereist.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
BEAU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
BEAU en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Voor vragen over of uitoefening van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via
admin@beeceefoods.be
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BEAU wil
u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Gegevensbescherming.
Cookies
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid en stemt u in met
ons gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat een identifier bevat (een serie
letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verstuurd en door de
browser wordt opgeslagen. Telkens als de browser bij de server een pagina opvraagt, wordt
de identifier weer teruggestuurd naar de server. Hierdoor kan de browser door de server
worden herkend en gevolgd.
• Wij maken op onze website gebruik van zowel ‘sessie-cookies’ als ‘permanente
cookies’. Sessie-cookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw browser afsluit.
Permanente cookies blijven opgeslagen op uw computer totdat ze worden verwijderd of
totdat ze een vastgestelde vervaldatum hebben bereikt.
• Wij gebruiken de sessie-cookies voornamelijk om u te volgen terwijl u de website
bezoekt, om te zien welke artikelen uw interesse hebben, om misbruik tegen te gaan en om
de veiligheid van de website te verhogen. Wij gebruiken de permanente cookies
voornamelijk om onze website u te laten herkennen bij uw bezoek en uw voorkeuren met
betrekking tot uw gebruik van onze website te volgen.
Bovendien kunt u het gebruik van cookies aanpassen via uw browserinstellingen. Bij de
meeste browsers kunt u alle cookies weigeren, bij sommige browsers kunt u alleen cookies
van derden weigeren. Zo kunt u bij Internet Explorer (versie 9) alle cookies weigeren door te

klikken op ‘Extra’, ‘Internetopties’ en ‘Privacy’ en daar met behulp van de schuifknop te
kiezen voor ‘Blokkeer alle cookies’. Het blokkeren van alle cookies heeft echter een
negatieve invloed op de gebruiksvriendelijkheid van veel websites, waaronder deze.
Wijzigingen in het Privacy statement
Ondanks de verwachte beperkte omvang van de wijzigingen kan BEAU het Privacy
Statement van tijd tot tijd wijzigen. BEAU adviseert bezoekers om deze pagina
regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in het Privacy statement. Maakt u na
eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement gebruik van deze website, dan bevestigt u
daarmee uw goedkeuring voor deze wijzigingen.
U kunt altijd contact met ons opnemen indien u meer informatie wenst.

 

bottom of page